โลจิสติกส์และชัพพลายเชน Supply chain Logistics
Login  |  Register

World News

โลจิสติกส์และชัพพลายเชน Supply chain Logistics

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลงานด้านชัพพลายเชนและโลจิสติกส์ในงานด้านอุตสาหกรรม (Supply Chain Logistics Industry)
PR: 3