ทำบุญ บริจาค สร้างบารมี หล่อพระ สร้างพระใหญ่ สร้างวัด
Login  |  Register

World News

ทำบุญ บริจาค สร้างบารมี หล่อพระ สร้างพระใหญ่ สร้างวัด

เชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่า กฐิน หล่อพระ สร้างวัด สร้างเจดีย์ สร้างพระใหญ่ สร้างเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ ร่วมสร้างบารมี ใหญ่ให้สำเร็จไปด้วยกันในชาตินี้
N/A