วัดโต่งโต้นสร้างพระองค์ใหญ่ปางประทานพร
Login  |  Register

World News

วัดโต่งโต้นสร้างพระองค์ใหญ่ปางประทานพร

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์ใหญ่(ปางประทานพร)ขนาดหน้าตักกว้าง18เมตรสูง27เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ในพระพุทธศาสนา
PR: 0